Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka

Státní veterinární správa stanoví mimořádná veterinární opatření z důvodu potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy ptačí chřipky na území obce Židněves.

Žádáme chovatelé o nahlášení změn v chovu drůbeže (změnu počtu, druhu drůbeže) do 12. 4. 2023, a to pouze změny, které nastaly od 17. 1. 2023.

Pro nahlášení změn můžete použít tento elektronický formulář. Vyplněné hlášení bude odesláno na emailovou adresu obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.

  Hlášení můžete dále provést prostřednictvím Sčítacího listu, který naleznete ke stažení zde > nebo kontaktovat obecní úřad prostřednictvím emailové adresy obec@dlouhalhota.cz  nebo telefonicky.

  Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves, okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji.

  Obec Dlouhá Lhota se dle nařízení zařazuje do pásma dozoru.

  Co se chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje? Jaká je doba trvání opatření?

  Židněves – veškeré informace naleznete zde >

  Co je to ptačí chřipka?

  Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

  Nejčastější dotazy – Ptačí chřipka, omezení venkovního chovu drůbeže >


  Obecní zastupitelstvo v Dlouhé Lhotě děkuje předem všem chovatelům v obci za součinnost při plnění nařízení Krajské veterinární správy.