Mobilní aplikace “Co dělat když…“


Mobilní aplikace – Google >
Mobilní aplikace – Apple >

Mobilní aplikace “Co dělat když…” má za cíl pomoci občanům s orientací v základních životních situacích co možná nejjednodušší a nejsrozumitelnější formou. V brzké době plánujeme její rozšíření o další funkce.
Aplikace “Co dělat když…” poskytuje přehledný návod pro řešení vybraných životních situací ve vztahu k úřadům veřejné a státní správy České republiky. Aplikace zobrazuje nejen potřebný postup, ale navrhuje i sady potřebných dokumentů pro dané řešení a vypočítává oficiální lhůty pro podání žádostí a nebo informací ve vztahu občan – stát. Dále poskytne kontaktní údaje odpovídajícího úřadu a zobrazí jeho polohu na mapě.

V aktuální verzi aplikace zahrnuje řešení následujících situací a souvisejících agend:

  • Narození dítěte
  • Změna bydliště
  • Ztráta dokladů
  • Úmrtí v rodině
  • Převod nemovitosti
  • Lokalizace nejbližšího kontaktního místa Czech POINT
  • Můj úřad

Na níže uvedených adresách naleznete tuto aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého zařízení.

Mobilní aplikace – Google >
Mobilní aplikace – Apple >

Aplikaci vytvořily ATU spol. s. r. o. a eMan s. r. o. ve spolupráci s odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR