Územní plán obce

Platnost územního plánu včetně změn skončila 31.12.2020. Na novém územním plánu se nyní pracuje.


Uzemní plán Dlouhá Lhota – návrh zadání | září 2020:  Zobrazit >


Veřejná vyhláška k územního plánu obce Dlouhá Lhota: Zobrazit >

Veřejná vyhláška – Změny č. 2 územního plánu obce: Zobrazit >

Změny č. 2 územního plánu – dokumenty:

Textová část >
Odůvodnění >
Odůvodnění 2 >
Příloha civilní obrany >
Výkres – základní členění >
Výkres – hlavní >
Výkres – doprava >
Výkres – Vodovody a Energetika >
Výkres – Kanalizace >
Výkres – VPS >
Výkres – koordinační >
Výkres – koordinační výřez >
Výkres – zábor půdy >


Elektronická úřední deska >

Vyhlášky, směrnice, ostatní dokumenty a formuláře >

Kontaktní údaje >