Rekonstrukce rybníků


PROJEKT:
„Rekonstrukce a odbahnění tří rybníků v obci Dlouhá Lhota, SO.01 nádrž č. 1
HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dlouhá Lhota
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  Solicite s. r. o.
DODAVATEL: Svoboda, Dolní Bousov s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: Dlouhá Lhota
CELKOVÉ náklady:   1 420 223 Kč
dotace:   789 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  31. 12. 2021

Cíl akce (projektu):  Rekonstrukce a odbahnění rybníka (nádrž č. 1) v obci Dlouhá Lhota, čímž dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu rybníku. Odtěžením sedimentu dojde ke zvýšení zásoby vody v nádrži.

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Stav v průběhu realizace

Stav po realizaci

Prezentace ve formátu PDF – nádrž č. 1 >


PROJEKT:
„Rekonstrukce a odbahnění tří rybníků v obci Dlouhá Lhota, SO.02 nádrž č. 2
HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dlouhá Lhota
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  Solicite s. r. o.
DODAVATEL: Svoboda, Dolní Bousov s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: Dlouhá Lhota
CELKOVÉ náklady:   1 252 400,44 Kč
dotace:   813 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  31. 7. 2021

Cíl akce (projektu):  Rekonstrukce a odbahnění rybníka (nádrž č. 2) v obci Dlouhá Lhota, čímž dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu rybníku.

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Stav v průběhu realizace

Stav po realizaci

Prezentace ve formátu PDF – nádrž č. 2 >


PROJEKT:
„Rekonstrukce a odbahnění tří rybníků v obci Dlouhá Lhota, SO.03 nádrž č. 3
HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dlouhá Lhota
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  Solicite s. r. o.
DODAVATEL: Svoboda, Dolní Bousov s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: Dlouhá Lhota
CELKOVÉ náklady:   1 928 805,68 Kč
dotace:   1 313 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  31. 7. 2021

Cíl akce (projektu):  Rekonstrukce a odbahnění rybníka (nádrž č. 3) v obci Dlouhá Lhota, čímž došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu rybníku.

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Stav v průběhu realizace

Stav po realizaci

Prezentace ve formátu PDF – nádrž č. 3 >