Hřbitov v obci


Na základě zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví byl vydán Řád veřejného pohřebiště schválený zastupitelstvem obce ze dne 16. 8. 2019. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště, které je ve vlastnictví obce Dlouhá Lhota.

 Smlouva o nájmu hrobového místa – verze k vyplnění a tisku (formát PDF) >

Provozní doba hřbitova
Duben – Září
denně od 7:00 – 19:00
Říjen – Březen
denně od 7:00 – 17:00

Upozorňujeme návštěvníky hřbitova, že v případě nepříznivých klimatických podmínek jako je orkán, silný vítr, ledovka a podobně, může být hřbitov z důvodu bezpečnosti návštěvníků krátkodobě uzavřen.


UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ. OBEC NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU, ZPŮSOBENÉ VYŠŠÍ MOCÍ. Doporučujeme vlastníkům hrobových zařízení zahrnout je například do pojištění domácnosti, které kryje škody způsobené vyšší mocí.

Umístění hřbitova v obci