Rozpočet obce na rok 2023

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 21. 12. 2022
Rozpočet zpracoval: Jenčová Martina
Starosta obce: Pulda Václav

ROZPOČET 2023

ROZPOČET OBCE NA ROK 2023
Příjmy celkem 7 999 808,00
z toho:      - daňové příjmy 7 600 500,00
                 - nedaňové příjmy 319 308,00
                 - neinvest. přijaté dotace 80 000,00
Výdaje celkem 5 999 340,00
Saldo / příjmy - výdaje / 2 000 468,00

PŘÍJMY

Příjmy v roce 2023
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 1 100 000,00
Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 1112 100 000,00
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 1113 200 000,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 1 500 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 1122 100 000,00
Daň z přidané hodnoty 1211 3 090 000,00
Odvod za odnětí půdy 1334 5 000,00
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů 1345 350 000,00
Poplatky ze psů 1341 4 500,00
Správní poplatky 1361 1 000,00
Daň z hazardních her 1381 50 000,00
Příjmy stočné - ČOV 700 000,00
Daň z nemovitosti 1511 400 000,00
Daňové příjmy celkem 7 600 500,00
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt 3412 2139 5 000,00
Příjmy z poskytování služeb - mandl 6171 2111 10 000,00
Pronájem prostor-pošta 6171 2132 4 308,00
Pronájem sálu 3392 2139 8 000,00
Prodej pytlů TKO 3722 2112 12 000,00
Pronájem pohostinství 3639 2139 36 000,00
Ecokom 3725 2324 80 000,00
Správa - úroky z vkladů - běžný účet 6310 2141 1 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2119 3 000,00
Příjmy z podílů na zisku dividend 6310 2142 160 000,00
Nedaňové příjmy celkem 319 308,00
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy 4112 80 000,00
Příjmy celkem 7 999 808,00

VÝDAJE

Výdaje na rok 2023
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Silnice 2212 200 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 1 200 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 50 000,00
Předškolní zařízení - MŠ 3111 200 000,00
Ostatní záležitosti kultury-divadlo 3319 15 000,00
Splátky - úvěr KB 8124 1 133 340,00
Místní rozhlas 3341 2 000,00
Sál 3392 120 000,00
Sport. zař. v majetku obce 3412 180 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 15 000,00
Pohostinství 3639 50 000,00
Veřejné osvětlení 3631 100 000,00
Ostatní činn. služby obyvatel 3900 1 000,00
Územní plánování 3635 300 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 15 000,00
Sběr a svoz komun. odpadů 3722 270 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 160 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 100 000,00
Os. asistence - pečovatelská služba 4351 20 000,00
Krizové řízení 5213 5 000,00
PO - dobrovolná část 5512 30 000,00
Zastupitelstvo obce 6112 1 060 000,00
Služby peněžních ústavů 6320 35 000,00
Činnost místní správy 6171 728 000,00
Služby peněžních ústavů 6310 10 000,00
Výdaje celkem 5 999 340,00

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10. 1. 2023
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10. 1. 2023
Sejmuto z úředních desek dne:
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2023 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2025 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2023


Rozpočty z minulých let: