Elektronická podatelna obce


Níže uvedený kontaktní formulář můžete použít pro komunikaci s obecním úřadem:

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Elektronická adresa podatelny: obec@dlouhalhota.cz

  Chráněno službou reCAPTCHA v3
  Ochrana soukromí >     Smluvní podmínky >

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Uděluji tímto souhlas Obecnímu úřadu Dlouhá Lhota, 294 05 Dlouhá Lhota 29, IČ: 00508942, DS: gnyanpg (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – email (emailovou adresu)
  – uvedené údaje ve zprávě
  – údaje z přiloženého datového souboru
  2. Jméno a příjmení, email (emailovou adresu), uvedené údaje ve zprávě a údaje z přiloženého datového souboru je nutné zpracovat za účelem elektronické komunikace mezi Správcem a uživatelem elektronického formuláře nebo e-podatelny. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 (tří) let.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to:
  – zasláním emailu na adresu webmaster@dlouhalhota.cz případně obec@dlouhalhota.cz
  – datovou zprávou: ID DS: gnyanpg
  – osobně v úředních hodinách úřadu, a to každé pondělí od 19:00 – do 21:00 hod., Obecní úřad Dlouhá Lhota č. p. 29
  – zasláním dopisu na adresu: Obecní úřad Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota č. p. 29, PSČ 294 05
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. Poskytovatel internetového prostoru pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky obce) je společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708.
  b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době obecní úřad nevyužívá.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

  Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

  S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

  Datová schránka obce: gnyanpg

  Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat na obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí: od 19:00 do 21:00 hodin).