SMS rozhlas


Informační služba Obce Dlouhá Lhota – SMS Rozhlas. Tato služba je pro obyvatele obce zdarma. V rámci služby budou obyvatelům obce Dlouhá Lhota (dále jen obec) poskytovány informace z Obecního úřadu do mobilních telefonů obyvatelů obce. Informace se budou týkat zejména termínů zasedání Zastupitelstva obce, veřejných akcí pořádaných na území obce, informace o hrozícím živelném nebezpečí, plánovaných odstávek elektrické energie apod. Tato služba v žádném případě nenahrazuje Úřední desku obce. Informace budou zasílány zaregistrovaným obyvatelům obce a osobám vlastnícím na území obce nemovitost. V rámci této služby je možné registrovat dvě telefonní čísla na jedno číslo popisné domu v obci Dlouhá Lhota.

Další zájemci o odběr informací mohou požádat o registraci osobně či emailem na Obecním úřadě v Dlouhé Lhotě. Po vyplnění webového formuláře bude zájemce zařazen do seznamu čekajících na schválení (ochrana proti SPAM robotům), a po schválení zařazen do seznamu příjemců. Zájemce odesláním údajů přes registrační formulář souhlasí se zpracováním osobních údajů, zásadami ochrany osobních údajů služby a souhlasí s tím, že mu budou zasílány informační sms zprávy SMS Rozhlasu. Pro odhlášení ze seznamu příjemců je možné využít odkaz na webovém registračním formuláři nebo požádat osobně či emailem na Obecním úřadě.

Služba SMS rozhlas není určena ke zpětné komunikaci s Obecním úřadem, proto na přijaté zprávy neodpovídejte – odpovědi nebudou nikdy doručeny. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte Obecní úřad v Dlouhé Lhotě osobní návštěvou, telefonem, nebo emailem. Kontakty na osoby v seznamu příjemců jsou určeny pouze pro komunikaci v rámci služby SMS Rozhlas Dlouhá Lhota, a nikdy nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas Obecnímu úřadu Dlouhá Lhota, 294 05 Dlouhá Lhota 29, IČ: 00508942, DS: gnyanpg (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– adresu a č. p.
– telefonní číslo
2. Jméno a příjmení, adresu, č. p. a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 (tří) let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to:
– zasláním emailu na adresu webmaster@dlouhalhota.cz případně obec@dlouhalhota.cz
– datovou zprávou: ID DS: gnyanpg
– osobně v úředních hodinách úřadu, a to každé pondělí od 19:00 – do 21:00 hod., Obecní úřad Dlouhá Lhota č. p. 29
– zasláním dopisu na adresu: Obecní úřad Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota č. p. 29, PSČ 294 05
– kliknutím na odkaz určený k odhlášení odběru sms zpráv na webových stránkách obce v registračním formuláři služby
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel služby pro rozesílání sms zpráv pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky obce) je společnost ZooControl s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ 05766656, tel.: +420 380 422 242, podpora@gosms.cz.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době obecní úřad nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

SMS zprávy jsou zasílány na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů a fungují pro zákazníky všech českých mobilních operátorů. Službu technicky zajišťuje ZooControl s. r. o, Planá 67, 370 01 České Budějovice v rámci aplikace GoSMS.

Využijte také službu Zasílání informačních emailových zpráv s novinkami na internetových stránkách obce >