Ochrana osobních údajů (GDPR)


Obecní Úřad Dlouhá Lhota, 294 05 Dlouhá Lhota 29, IČ: 00508942, IDDS: gnyanpg (dále jen „Správce“) zveřejňuje informace týkající se ochrany osobních údajů elektronických služeb obceLhotecký zpravodaj“ a „SMS Rozhlas„, dále elektronických kontaktních formulářů vč. e-podatelny, použití souborů cookies, mediích (fotografie, videa, soubory apod.), vložených obsahů z dalších webů, analytiky webu a úkonů souvisejících s vyúčtováním za poskytnutí služeb v rámci ČOV a kanalizace v obci.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jedná se o legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Souhlasy se zpracováním osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů pro uvedené služby:

Zabezpečení stránek SSL certifikátem (protokol HTTPS)

Oficiální internetové stránky (webová prezentace) obce Dlouhá Lhota zabezpečeny tzv. SSL certifikátem získaným od certifikační autority. Připojení na stránky je tedy zcela bezpečné. SSL certifikát (Secure Socket Layer) zajišťuje zabezpečenou komunikaci mezi serverem a prohlížečem a neumožní nikomu přenášený obsah odposlechnout a hlavně změnit. Jedná se o zajištění a nasazení tzv. protokolu HTTPS komunikace. Uživatelům a návštěvníkům stránek tímto tedy zajišťujeme mnohem vyšší bezpečnost.

Kontaktní údaje na pověřence:

Mgr. Šimon Vlček L.L.B.
K rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00
tel.: +420 377 259 585, email: DPO@AKVLCEK.CZ

IČ: 03861244

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů >

Další kontaktní údaje:

Obecní Úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 29
294 05 Dlouhá Lhota
tel.: +420 326 397 428
email: obec@dlouhalhota.cz
Datová schránka: gnyanpg
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí od 19.00 do 21.00 hodin
Kontaktní údaje – formulář >

Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce s návazností na působnost bývalého Občanského výboru Dlouhá Lhota pod správou bývalého Místního národního výboru Březno.

Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111 (ústředna)
email: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
web: https://www.uoou.cz
GDPR stručně a jasně >

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je i na základě připravovaného zákona o zpracování osobních údajů ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Jeho hlavními úkoly jsou monitorovat a vymáhat uplatňování obecného nařízení a dalších předpisů upravujících některé otázky ochrany osobních údajů, tedy působit jako dozorový úřad, a zvyšovat povědomí veřejnosti o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • pro elektronické vyúčtování za poskytnutí služeb v rámci ČOV a kanalizace a informační zprávy:

Poskytovatel datového uložiště a internetového prostoru pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky obce) je společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708
webové stránky – kontaktní údaje >

  • pro elektronickou službu Lhotecký zpravodaj, elektronické kontaktní formuláře vč. e-podatelny a media:

Poskytovatel datového uložiště a internetového prostoru pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky obce) je společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708
webové stránky – kontaktní údaje >

  • pro elektronickou službu SMS Rozhlas:

Poskytovatel služby pro rozesílání sms zpráv pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky
obce) je společnost ZooControl s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ 05766656, tel.: +420 380 422 242,
podpora@gosms.cz
webové stránky – kontaktní údaje > | zásady ochrany osobních údajů společnosti >


Informační leták MVČR – GDPR >

Nastavení souborů cookies >