Zápis dětí do základní školy ve Březně na školní rok 2022/2023

V souladu s § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březno
termín zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 na pátek 8. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin, ve třídách v přízemí budovy II. stupně.

Číst více

Změny vstupu do Klaudiánovy nemocnice

V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi je z důvodu budování dospávacích pokojů u operačních sálů na následující tři měsíce uzavřen hlavní vchod z třídy Václava Klementa. Ke vstupu do nemocnice musí veřejnost dočasně využít bočního vstupu do budovy A (stará budova chirurgie – vhod za lékárnou u hlavního vchodu z třídy Václava Klementa), tedy místem, kde byly donedávna umístěny odběry na covid-19.

Číst více