Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na čtvrtek 18. 3. 2021 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2) Zpráva o hospodaření obce
 • 3) Zpráva starosty obce
 • 4) Rozpočtové opatření
 • 5) Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota
 • 6) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
 • 7) Záměr prodeje části pozemku 1415/4
 • 8) Záměr prodeje pozemků 1419/26, 1419/27, 54/2, 1421/4
 • 9) Prominutí nájmu
 • 10) Diskuze
 • 11) Závěr