Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 15. 6. 2021 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program:

  • 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  • 2) Zpráva o hospodaření obce
  • 3) Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota
  • 4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
  • 5) Rozpočtové opatření
  • 6) Schválení závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020
  • 7) Zpráva starosty obce
  • 8) Prominutí nájmu
  • 9) Diskuze