Zveřejněno: 29.10.2018 | Aktualizováno: 7.11.2018

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dlouhá Lhota. Zasedání se koná v kanceláři obecního úřadu 6. 11. 2018 od 19:00 hod.

Program:
1) Zahájení , určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Volba starosty a místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
6) Schválení jednacího řádu
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Diskuse
9) Závěr

Více informací – program >