Zápis dětí do základní školy ve Březně na školní rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád) podobně jako loni.

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28)

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)

c) poštou

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí nebo také zde níže na této stránce

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 12. 4. – 28. 4. 2020.

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2015.

Kritéria pro přijetí byla vydána a jsou vyvěšena na webových stránkách školy a také zde níže na této stránce.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu zde >