Zápis dětí do mateřské školy v Dlouhé Lhotě na školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat ve dnech 3. 5. – 14. 5. 2021. S ohledem na aktuální vývoj pandemie, bude i letos zápis dětí do MŠ probíhat tak, aby byla dodržena všechna protiepidemická opatření a tím zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Zákonný zástupce může doručit požadované dokumenty následujícími způsoby:

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na email ms@dlouhalhota.cz

poštou na adresu: Mateřská škola Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota

osobním podáním ve dnech zápisu – žadatel se dostaví bez dítěte, telefonicky si domluví čas předem, aby nedocházelo k větší kumulaci osob v MŠ (tel. 326 397 514)) od pondělí 3. 5 . 2021 do pátku 14. 5. 2021 v budově MŠ.