Zveřejněno: 17.3.2021 | Aktualizováno: 5.6.2021

Zápis bude probíhat ve dnech 3. 5. – 14. 5. 2021. S ohledem na aktuální vývoj pandemie, bude i letos zápis dětí do MŠ probíhat tak, aby byla dodržena všechna protiepidemická opatření a tím zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Oznámení o konání zápisu do mateřské školy v Dlouhé Lhotě >

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 >

Zákonný zástupce může doručit požadované dokumenty následujícími způsoby:

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na email ms@dlouhalhota.cz

poštou na adresu: Mateřská škola Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota

osobním podáním ve dnech zápisu – žadatel se dostaví bez dítěte, telefonicky si domluví čas předem, aby nedocházelo k větší kumulaci osob v MŠ (tel. 326 397 514)) od pondělí 3. 5 . 2021 do pátku 14. 5. 2021 v budově MŠ.

Požadované dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 (interaktivní formulář k vyplnění – formát PDF) >

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 (verze pro tisk – formát PDF) >

  • „Přihlášku“, potvrzenou od dětského lékaře (potvrzení povinného očkování – netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku). V případě, že vzhledem k aktuální situaci Váš lékař neordinuje, je nutná kopie očkovacího průkazu dítěte

Přihláška dítěte do mateřské školy >

  • Čestné prohlášení k očkování dítěte

Čestné prohlášení k očkování dítěte – příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ >

  • Kopii rodného listu dítěte a kopii OP rodiče
  • Pověření k vyzvedávání dítěte

Pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy >

  • Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování v mateřské škole >

  • Dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy

Dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy >

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení zde, také na na webu MŠ Dlouhá Lhota  a nebo k vyzvednutí ve vestibulu MŠ před bílými prosklenými dveřmi.

Po ukončení zápisu vás zkontaktujeme (nejlépe e-mailem) a sdělíme, jaké registrační číslo vám bylo přiděleno. Dle tohoto čísla se na dalším úředním dokumentu dozvíte, zda vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 či nikoli. Seznam přijatých dětí bude nejpozději 31. května 2021 uveřejněn na webových stránkách obce Dlouhá Lhota a stránkách Mateřské školy a na dveřích u vchodu do MŠ. Své dítě na seznamu naleznete pouze pod přiděleným registračním číslem. Při přijímání dětí škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných kritérií.


Informace k zápisu dětí do 1. třídy – Základní škola ve Březně pro školní rok 2021/2022 >