Upozornění na odstávku elektřiny v obci

ČEZ Distribuce upozorňuje na plánovanou odstávku elektřiny, která bude ve čtvrtek 3. 11. 2022 v době od 7:30 až 15:30 hod. Odstávka se týká vybraných čísel popisných a parcelních čísel v obci Dlouhá Lhota.

Odstávka elektřiny se týká těchto čísel popisných (č. p.) a parcelních čísel:

Obec Dlouhá Lhota – č. p.
1, 2, 3, 4, 7-11, 13-17, 19-27, 29-37, 39, 40, 41, 42, 44, 46-52, 55-73, 75, 76, 78-90, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102-118, 120, 121, 123, 124, 126-130, 134-143, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 155, 160, 161, 163, 165
č. ev. 1, 59, 64, 65, 70, 72

kat. území Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (kód 626384)
parcelní č.
31/4, 35/1, 46/1, 46/8, 48/1, 136/5, 136/6, 136/9, 136/11, 136/12, 136/15, 136/16, 136/25, 198, 214, 278, 641/7, 641/9, 641/11, 655/14, 655/15, 655/18, 655/19, 655/21, 1310, 1387/91, 1387/109, 1402/5, 1415/4, 1419/2

Upozornění: Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Upozornění – odstávka elektřiny (PDF) >

Informace o odstávce elektřiny – ČEZ Distribuce >