Oznámení o změně ceny vodného

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. oznamuje, že z rozhodnutí představenstva je s účinností od 1. ledna 2022 stanovena cena vodného a stočného na území okresu Mladá Boleslav pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

  • voda pitná 52,13 Kč (bez DPH) | 57,34 Kč (vč. 10% DPH) za m3.

U vodného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2022, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu. Uvedená cena se nevztahuje na vodovody a kanalizace, kde je výše ceny vodného a stočného stanovena podmínkami poskytovatele dotace a nelze tak uplatnit jednotnou cenu.

Oznámení VaK Mladá Boleslav od změně ceny vodného >

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s.