Oznámení o změně ceny vodného

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na svém zasedání dne 28. 11. 2022 rozhodlo, se zohledněním všech podmínek cenové regulace, o úpravě cen vodného a stočného pro r. 2023.

Cena platná od 1. 1. 2023 za 1 m3 – vodné je stanovena na 65,86 Kč / m3 vč. 10% DPH.

Při výpočtu ceny vodného jsou uplatněny principy věcně usměrňované ceny dle Výměru Ministerstva financí a zároveň musí být splněny podmínky poskytovatele dotace na projekty z Operačního programu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2023, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno bud‘ odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Oznámení o změně ceny vodného na rok 2023 >