Mobilní svoz nebezpečného odpadu v obci

Oznamujeme, že odvoz nebezpečného odpadu v obci se uskuteční v neděli 18. 9. 2022 v 8:45 hod. od budovy obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:
– elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky bez obalu pouze zářivkové trubice. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
– olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
– drobné baterie a monočlánky
– lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky nebereme
plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka, nebude žádná čekací doba!
2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850

Svoz nebezpečného odpadu – Dlouhá Lhota [formát PDF – nové okno] >