Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 20. 6. 2023 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program:

 • 1)  Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)  Zpráva o hospodaření obce
 • 3)  Zpráva starosty obce
 • 4)  Schválení účetní závěrky obce za rok 2022
 • 5)  Rozpočtové opatření
 • 6)  Schválení Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2022
 • 7)  Schválení pravomoci starosty
 • 8)  Schválení kupní smlouvy
 • 9)  Schválení nákupu zahradního domku MŠ
 • 10) Schválení nákupu garáží
 • 11)  Pošta Partner
 • 12)  Diskuse
 • 13)  Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 12. 6. 2023, sejmuto dne 20. 6. 2023.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >