Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na čtvrtek 16. 3. 2023 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program:

  • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  • 2)   Zpráva o hospodaření obce
  • 3)   Zpráva starosty obce
  • 4)   Rozpočtové opatření
  • 5)   Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota
  • 6)   Příkazní smlouvy s firmou Alatere profi s. r. o.
  • 7)   Diskuse
  • 8)   Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 6. 3. 2023, sejmuto dne 16. 3. 2023.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >