Zveřejněno: 12.11.2015 | Aktualizováno: 21.2.2018

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na čtvrtek 19.11.2015 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19.00 hod.

Program:
1) Zahájení , určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva starosty
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Schválení územního plánu
5) Rozpočtové opatření
6) Rozpočtové provizorium na rok 2016
7) Rozpočtový výhled na rok 2016-2017
8) Diskuse
9) Závěr