Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 20. 12. 2022 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)   Zpráva o hospodaření obce
 • 3)   Zpráva starosty obce
 • 4)   Návrh rozpočtu na rok 2023
 • 5)   Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dlouhá Lhota na období 2024 – 2025
 • 6)   Návrh plánu rozpočtu na rok 2023 MŠ Dlouhá Lhota
 • 7)   Schválení neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhá Lhota
 • 8)   Určení člena ZO spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu
 • 9)   Rozpočtové opatření
 • 10) Ekokom smlouva o výpůjčce
 • 11)  Plán inventur 2022
 • 12)  Schválení Dodatku č. 1/2023 s Compag Mladá Boleslav a. s.
 • 13)  Diskuse
 • 14)  Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 12. 12. 2022, sejmuto dne 20. 12. 2022.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >