Zveřejněno: 30.5.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 3.6. 2016 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19.30 hod.

Program:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva starosty
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Rozpočtové opatření
5) Schválení Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2015
6) Schválení Účetní závěrky k 31.12.2015
7) Diskuse
8) Závěr