Zveřejněno: 7.10.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 14. 10. 2016 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program: 
1) Zahájení , určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva starosty
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Rozpočtové opatření
5) Diskuse
6) Závěr