Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na čtvrtek 15. 9. 2022 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program:

  • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  • 2)   Zpráva o hospodaření obce
  • 3)   Zpráva starosty obce
  • 4)   Rozpočtové opatření
  • 5)   Záměr prodeje části pozemku č. 113/1
  • 6)   Směrnice o přeplatcích
  • 7)   Diskuse
  • 8)   Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 6. 9. 2022, sejmuto dne 15. 9. 2022.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >