Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 21. 12. 2021 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)   Zpráva o hospodaření obce
 • 3)   Zpráva starosty obce
 • 4)   Návrh rozpočtu na rok 2022
 • 5)  Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dlouhá Lhota na období 2023 – 2024
 • 6)   Návrh plánu rozpočtu na rok 2022 MŠ Dlouhá Lhota
 • 7)   Schválení neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhá Lhota
 • 8)   Záměr prodeje pozemku 1415/21
 • 9)   Rozpočtové opatření
 • 10)   Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
 • 11)   Plán inventur 2021
 • 12)   Schválení pravomocí starosty
 • 13)   Kalkulace stočného od 1.1.2022
 • 14)   Schválení Dodatku  č. 1/2022 s Compag Mladá Boleslav s.r.o.
 • 15)   Diskuse
 • 16)   Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 10. 12. 2021, sejmuto dne 21. 12. 2021.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.