Zveřejněno: 21.7.2020 | Aktualizováno: 3.8.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 28. 7. 2020 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program: 

  •   1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  •   2)   Schválení výběrového řízení na rekonstrukci rybníků
  •   3)   Schválení nájemní smlouvy
  •   4)   Prominutí nájmu
  •   5)   Rozpočtové opatření 6/2020
  •   6)   Diskuse
  •   7)   Závěr

 

Pozvánka – PDF >

Zastupitelstvo obce >