Zveřejněno: 12.6.2020 | Aktualizováno: 23.6.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 19. 6. 2020 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program: 

 • 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2) Zpráva o hospodaření obce
 • 3) Zpráva starosty
 • 4) Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota – rok 2019
 • 5) Zadání nového územního plánu
 • 6) Schválení uzavření Příkazní smlouvy na pořízení Územního plánu Dlouhá Lhota
 • 7) Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství
 • 8) Schválení Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospod. za rok 2019
 • 9) Schválení účetní závěrky za rok 2019
 • 10) Rozpočtové opatření 12/19 a 1,2,3,4,5/2020
 • 11) Diskuse
 • 12) Závěr

Pozvánka – PDF >

Zastupitelstvo obce >