Zveřejněno: 13.3.2020 | Aktualizováno: 1.4.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 20. 3. 2020 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program: 

  • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  • 2)   Zpráva starosty
  • 3)   Zpráva o hospodaření obce
  • 4)   Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota
  • 5)   Zadání nového územního plánu obce Dlouhá Lhota
  • 6)   Schválení uzavření Příkazní smlouvy na pořízení Územního plánu Dlouhá Lhota
  • 7)   Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství
  • 8)   Rozpočtové opatření č. 12/19, 1,2/20
  • 9)   Diskuse
  • 10)   Závěr

Pozvánka – PDF >

Zastupitelstvo obce >