Zveřejněno: 12.12.2019 | Aktualizováno: 1.4.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 20. 12. 2019 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program: 

 • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)   Zpráva  o hospodaření obce
 • 3)   Zpráva starosty
 • 4)   Návrh rozpočtu na rok 2020
 • 5)   Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dlouhá Lhota na období 2021-2022
 • 6)   Návrh plánu rozpočtu na rok 2020  – MŠ Dl. Lhota
 • 7)   Schválení neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhá Lhota
 • 8)   Schválení dodatku č.1/2020 s Compag Mladá Boleslav s.r.o.
 • 9) Smlouva o nájmu pozemků
 • 10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 • 11) Rozpočtové opatření
 • 12) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
 • 13) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
 • 14) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 • 15) Vyhláška o nočním klidu
 • 16) Diskuse
 • 17) Závěr

Pozvánka – formát PDF >

Zastupitelstvo obce >