Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 25. 6. 2024 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 20:00 hod.

Program:

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o hospodaření obce
3) Zpráva starosty obce
4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2023
5) Rozpočtové opatření
6) Schválení Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2023
7) Schválení Dodatku ke smlouvě o dopravní obslužnosti
8) Schválení souhlasu ZŠ Otevřeno o zřízení školy
9) Diskuse
10) Závěr

 

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 17. 6. 2024, sejmuto dne 25. 6. 2024.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >