Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 5. 12. 2023 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)   Zpráva o hospodaření obce
 • 3)   Zpráva starosty obce
 • 4)   Návrh rozpočtu na rok 2024
 • 5)   Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dlouhá Lhota na období 2025 – 2026
 • 6)   Návrh plánu rozpočtu na rok 2024 MŠ Dlouhá Lhota
 • 7)   Schválení neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhá Lhota
 • 8)   Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
 • 9)   Rozpočtové opatření
 • 10)   Obecně závazná vyhláška o odpadech
 • 11)   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 • 12)   Plán inventur 2023
 • 13)   Plán financování obnovy ČOV
 • 14)   Diskuse
 • 15)   Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 27. 11. 2023, sejmuto dne 5. 12. 2023.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >