Výzva na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Dotace pro podnikatele, zemědělce, zájmové spolky a další subjekty přes MAS Boleslavsko v roce 2022. Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované církve a církevní právnické osoby.

Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou informace zaslány napřímo.

Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec března 2022.

Více informací v letáku zde >