Upozornění: Situace ohledně požáru v Hřensku

Hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Petra Pecková, informuje o aktuální situaci ohledně požáru v Hřensku. Aktuálně je kouř zaznamenatelný na severní polovině kraje.

Chemická laboratoř Kamenice provedla měření kvality ovzduší a bylo naměřeno podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého a oxidu dusíku. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ČHMÚ zpracovává prognózu dalšího šíření oblaku kouře.

Občané by se případě měli chovat jako při smogu:

Omezit pobyt venku, omezit větrání. Doporučení pro občany, aby v tomto případě, pokud nevidí další příznaky hoření, zvážili, zda volat na tísňovou linky.