Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Oznamujeme, že odvoz nebezpečného odpadu v obci se uskuteční v sobotu 4. 11. 2023 v 8:15 hod. od budovy obecního úřadu v Dlouhé Lhotě. Od pátku 27. 10. 2023 od 14:00 hod. bude přistaven u budovy OÚ kontejner na velkoobjemový odpad.

  • od pátku 27. 10. do neděle 29. 10. 2023 | Kontejner na velkoobjemový odpad

Do kontejneru ukládejte pouze velkoobjemový odpad, např. sedačky, koberce, lina, apod. Nesmí tam přijít pneumatiky, železo, a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, zářivky, televizory, monitory, a jiné.

  • sobota 4. 11. 2023 v 8:15 hod. | Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.
V režimu zpětného odběru převezmeme také:
– elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky bez obalu pouze zářivkové trubice. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
– olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
– drobné baterie a monočlánky
– lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky nebereme
plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka, nebude žádná čekací doba!
2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850