Sběr železa v sobotu 13. 5. 2023

Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé Lhotě oznamuje, že v sobotu 13. 5. 2023 proběhne od 10:00 hod. v obci sběr železa neboli „železného šrotu“.

Zájemci mohou shromáždit odpad k odvozu před svými domy. Z důvodu možného odcizení železa během noci doporučujeme odpad připravit nejlépe ráno v den sběru.

Svoz bude probíhat od 10:00 hod.

SDH Dlouhá Lhota předem děkuje za součinnost.