Pozvánka na výroční schůzi SDH

Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé Lhotě zve všechny své členy včetně dětí na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 14. 1. 2023 od 18:30 hod. ve společenském sále v obci.

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti sboru za rok 2022
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Plán činnosti na rok 2023
  5. Diskuze
  6. Občerstvení
  7. Závěr