Platí zákaz pálení

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 7. 7. 2023 výstrahu č. 000210 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 7.  7.  2023 12:00 hod. do odvolání.

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7. 7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě je zakázáno pálení do odvolání. Jeho porušení podléhá sankci.

Sledujte portál ČHMÚ | Výstraha HZS Středočeský kraj

S tím tedy souvisí zákaz rozdělávání otevřeného ohně, ohně na rizikových místech. Jde například o lesní porosty, zemědělsky obdělávané půdy či stohy sena a slámy atp.

Podle nařízení je tak v těchto dnech celoplošně zakázáno používání zábavné pyrotechniky, vypouštění lampionů štěstí či používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.