Nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Na základě spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Vás níže uvedeným seznamem informujeme o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se nacházejí na území obce.


Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. 1. 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zveřejněný přehled nemovitostí ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv Na této adrese naleznete také všechny důležité informace, které Vám usnadní orientaci v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV).

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků [formát XLSX] ke stažení >

(seznam doporučujeme stáhnout na Vaše zařízení a otevřít v aplikaci Excel; v hlavičce tabulky – ve sloupci Název k.ú. je možné pomocí filtrů zobrazit i ostatní obce nebo vybrat pouze konkrétní obec)

U nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad, státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd.

Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát (např. u jednotlivých územních samosprávných celků, a to při dodržení podmínek stanovených zákonem o majetku státu).

Seznamy ostatních okresů Středočeského kraje ke stažení >

Brožura ÚSVM – NIV >