Nemocnice v Mladé Boleslavi pořádá nábor prvodárců krve

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi společně s organizací Nábor hrdinů pořádají Náborový den prvodárců krve. Akce se koná v pátek 23. září od 6:00 do 15:00 hodin na transfuzní stanici mladoboleslavské nemocnice.

Zájemci mohou přijít kdykoliv v této době.

Podmínkou účasti je věk 15 až 60 let a minimální hmotnost 50 kg. S sebou je nutné mít kartičku pojišťovny a občanský nebo řidičský průkaz. Dárci musí přijít najedení a dostatečně napití! 12 hodin před odběrem jezte dietně. Další informace a podmínky dárcovství najdou zájemci na webu www.klaudianovanemocnice.cz v sekci Informace pro dárce.  Na této akci je také možné vstoupit do registru dárců kostní dřeně! Akce se také zúčastní Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, která pravidelně poskytuje svým pojištěncům – dárcům krve výhody. Na akci jsou vítáni i lidé, kteří se přijdou pouze informovat o možnosti darovat.