Nemocnice obnovují plánovanou operativu

Vzhledem k aktuálně pozitivnímu vývoji epidemiologické situace v regionu může Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi od pondělí 26. dubna začít s postupnou obnovou plánované operativy. Pacienti budou postupně kontaktováni pracovníky jednotlivých oddělení nemocnice s novým termínem operace. Klinika Dr. Pírka již také provádí plánované operační výkony v celém rozsahu.

Při nástupu do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi musí pacient předložit negativní test PCR, který nebude starší 48 hodin (72 hodinu u pacientů přijímaných k výkonu v neděli a pondělí). K PCR testu se pacient včas dostaví na odběrové místo v nemocnici, kde sdělí, že je objednán k operaci (pracovníkům uvede oddělení a termín).

Nemocnice žádá veřejnost o trpělivost, protože tato péče bude obnovována postupně dle kapacitních možností ARO, JIP a sálů. Případná další opatření jednotlivých oddělení najde veřejnost na webových stránkách nemocnice www.klaudianovanemocnice.cz pod daným oddělením.

Klaudiánova nemocnice dále vyzývá pacienty, aby respektovali objednací časy na vyšetření v ambulancích a neseděli v čekárnách preventivně před termínem vyšetření. Tímto opatřením se eliminuje počet čekajících pacientů v čekárně na nezbytné minimum a nebude docházet ke kumulaci většího počtu lidí v jedné místnosti.

Klinika Dr. Pírka

Trvale monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. V uplynulých měsících jsme se aktivně zapojili do péče o pacienty s COVID onemocněním.  Nyní již provádíme plánované operační výkony v celém rozsahu. Trvale poskytujeme péči s co největším posílením bezpečnosti přenosu infekčních obnemocnění. Všechny hospitalizované pacienty při příjmu testujeme antigenním COVID testem a  úzkostně dodržujeme barierový způsob ošetřování pacientů. Způsobem poskytované péče se snažíme zabránit potřebě čerpání přetěžované intenzivní /ARO péče. Naší snahou je kompenzovat jarní omezení poskytované péče a pacientům co nejvíce zvýšit odstupnost operačních výkonů za cenu využití všech kapacit. Více informací na www.klinikadrpirka.cz >