Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka

Státní veterinární správa stanoví mimořádná veterinární opatření z důvodu potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy na území Týnce u Dobrovic a Židněvse.

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice a Židněves, okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji.

Aktualizováno: 18. 1. 2023 | Dle nařízení Krajské veterinární správy se vymezuje uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru.

Obec Dlouhá Lhota se dle nařízení zařazuje do pásma dozoru.

Co se chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje? Jaká je doba trvání opatření?

Židněves – veškeré informace naleznete zde >

Týnec u Dobrovice – veškeré informace naleznete zde >

Co je to ptačí chřipka?

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Nejčastější dotazy – Ptačí chřipka, omezení venkovního chovu drůbeže >


Obecní zastupitelstvo v Dlouhé Lhotě děkuje předem všem chovatelům v obci za součinnost při plnění nařízení Krajské veterinární správy.