Kotlíkové dotace 2022

Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si mohou zažádat o finanční příspěvek. Požádat si můžete o kotlíkovou dotaci a získat až 95 % výdajů.

Teplo v domě či bytě bez toho, abyste se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět. Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje tepla jen 5% pořizovací ceny.

Více informací v informačním letáku zde >

Kotlíkové dotace pokračují i v roce 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Vyměnit si kotel s dotací mají možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Informační webové stránky:

Kotlíkové dotace >

Nová zelená úsporám >