Nemocnice obnovuje návštěvy na vybraných odděleních

S ohledem na zlepšení epidemiologické situace v regionu budou od středy 26. října 2022 obnoveny návštěvní hodiny na vybraných lůžkových odděleních Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Veřejnost může pacienty navštívit od 16:00 do 17:00 hodin každý den. Nadále trvá omezení návštěv na covidových odděleních, na ortopedicko-traumatologické oddělení a ORL. Výjimky z omezení vždy určuje ošetřující lékař pacienta.

Nadále platí, že návštěvy musí dodržovat hygienická opatření: během návštěvy je nutné mít nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor, nanorouška), kterou lze zdarma získat přímo na lůžkovém oddělení před návštěvou. Dále je nutné dezinfikovat si při příchodu a při odchodu ruce. Klaudiánova nemocnice žádá veřejnost, aby zvážila své návštěvy u pacientů v nemocnici. Hospitalizovaní pacienti jsou rizikovou skupinou a onemocnění covid může zkomplikovat průběh jejich onemocnění.

Vývoj epidemiologické situace bude opět vyhodnocen za týden, kdy se rozsah návštěvních hodin může měnit. Aktuální informace o návštěvách veřejnost najde na webu nemocnice www.klaudianovanemocnice.cz – Pro veřejnost – Návštěvní hodiny.

Obecná pravidla pro návštěvy:

 • návštěva nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného respiračního onemocnění; návštěvník není v izolaci pro covid-19
 • návštěva dodržuje hygienicko-epidemiologický režim a respektuje v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení
 • před vstupem na lůžkové oddělení/pokoj pacienta a při odchodu návštěva provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • návštěva musí mít po celou dobu pobytu na oddělení zakrytá ústa a nos respirátorem, nanorouškou nebo chirurgickou rouškou 
 • na návštěvě u pacienta může přítomna pouze 1 osoba
 • návštěvy na JIP jsou povoleny od třetího dne hospitalizace
 • návštěvy nejsou standardně povoleny na izolačních pokojích, případně odděleních (pro covid-19 včetně dalších situací, kdy je nařízen zvýšený hygienický režim) 
 • o mimořádné návštěvě může rozhodnout primář nebo ošetřující lékař

Výjimky:

 • nezletilí pacienti
 • pacienti s omezenou svéprávností
 • pacienti v terminálním stadiu nevyléčitelných onemocnění
 • další výjimky vždy určuje ošetřující lékař

Individuální návštěva musí být schválena primářkou/primářem oddělení nebo jeho zástupcem, v době ÚSP pak vedoucím služby.