Datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

Úřady jsou povinny ze zákona komunikovat s držiteli datové schránky výhradně jejím prostřednictvím. V případě, že budou s držitelem zpřístupněné datové schránky přesto komunikovat v listinné podobě, budou se dopouštět porušování zákona a dotyčný úřad se vystavuje riziku žaloby ke správnímu soudu, vč. náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Informační leták (1) [formát PDF ] >

Informační leták (2) [formát PDF ] >

Informační leták – identita občana [formát PDF ] >

Identifikátor pro spojení prostřednictvím datové schránky s obecním úřadem v Dlouhé Lhotě (tzv. IDDS) je: gnyanpg