Zveřejněno: 10.10.2018 | Aktualizováno: 29.10.2018

Ředitelka ZŠ ve Březně vyhlašuje na pátek 26. října 2018 pro žáky Základní a Mateřské školy Březno ředitelské volno.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna na všech pracovištích ZŠ a MŠ Březno je zhoršená dopravní obslužnost, neprůjezdnost, frézování a pokládka asfaltu v rámci rekonstrukce silnice II/280 v termínu 26. – 30. 10. 2018.

Upozorňujeme, že v době tohoto ředitelského volna nebude v provozu ani školní družina, ani mateřská škola.

Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Březno zde >