Zveřejněno: 1.12.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Ředitelka ZŠ ve Březně vyhlašuje na středu 21. prosince a čtvrtek 22. prosince 2016 pro žáky Základní školy Březno ředitelské volno.

Provoz školní družiny je v tento den zajištěn dle vašeho zájmu a to v plném provozním rozsahu od 6.30 hodin do 16.15 hodin. Upozorňujeme však, že v tento den vyhlášeného ředitelského volna nemají žáci základní školy nárok na příplatek ve stravování, neboť neprobíhá řádná výuka. Oběd si tedy mohou přihlásit, avšak za plnou cenu.

Zájem (nezájem) o školní družinu hlaste prosím třídnímu učiteli písemně nejpozději do pondělí 12.12. 2016.