Zveřejněno: 12.6.2017 | Aktualizováno: 20.2.2018

Ředitelka ZŠ ve Březně vyhlašuje na čtvrtek 29. června a pátek 30. června 2017 pro žáky Základní školy Březno ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn 29.6. v plném rozsahu, tj. od 6.30 hodin do 16.15 hodin, 30.6. v omezeném režimu, od 6.30 hodin do 15 hodin. Provoz školní jídelny: všichni žáci strávníci jsou automaticky na tyto dva dny odhlášeni. Zájemci o oběd se musí sami nahlásit a platit budou plné stravné, tj. 55 Kč. Zájem o provoz ve školní družině u zapsaných žáků zjistí třídní učitelé nejpozději do 23.6., zákonní zástupci svůj zájem sdělí škole písemně.