Zveřejněno: 10.12.2018 | Aktualizováno: 7.1.2019

Ředitelka ZŠ ve Březně vyhlašuje na čtvrtek 3. ledna 2019 a na pátek 4. ledna 2019 pro žáky Základní a Mateřské školy Březno ředitelské volno.

Provoz školní družiny je v těchto výše jmenovaných dnech zajištěn dle vašeho zájmu, a to v provozním rozsahu od 7:00 do 15:00 hodin. V těchto dnech vyhlášeného ředitelského volna nemají žáci základní školy nárok na příplatek ve stravování, neboť neprobíhá řádná výuka. Oběd si tedy mohou přihlásit, avšak za plnou cenu. Zájem (nezájem) o školní družinu hlaste škole nejpozději do 17.12. 2018.

21. 12. 2018 | Vánoční besídka

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 | Vánoční prázdniny

3. – 4. 1. 2019 | Ředitelské volno