Zveřejněno: 15.12.2020 | Aktualizováno: 15.12.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 22. 12. 2020 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2) Zpráva o hospodaření obce
 • 3) Zpráva starosty obce
 • 4) Rozpočet na rok 2021
 • 5) Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dlouhá Lhota na období 2022 – 2023
 • 6) Návrh plánu rozpočtu na 2021 – MŠ Dlouhá Lhota
 • 7) Schválení neinvestičního příspěvku – MŠ Dlouhá Lhota
 • 8) Rozpočtové opatření
 • 9) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
 • 10) Plán inventur 2020
 • 11) Diskuse
 • 12) Závěr

Pozvánka na zasedání – PDF >

Zastupitelstvo obce >


Informace pro obce Konání zasedání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu nouzového stavu (MVČR) >