Zveřejněno: 4.11.2020 | Aktualizováno: 12.11.2020

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na středu 11. 11. 2020 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program: 

    •   1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
    •   2)   Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na akci „Dlouhá Lhota – splašková oddílná kanalizace a ČOV“
    •   3)   Rozpočtové opatření
    •   4)   Diskuse
    •   5)   Závěr

 

Pozvánka na zasedání – PDF >

Zastupitelstvo obce >


Informace pro obce Konání zasedání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu nouzového stavu (MVČR) >