Zveřejněno: 17.10.2019 | Aktualizováno: 1.11.2019

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na čtvrtek 24. 10. 2019 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program: 

  • 1)   Zahájení , určení ověřovatelů zápisu
  • 2)   Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na akci „Dlouhá Lhota –
    splašková oddílná kanalizace a ČOV“
  • 3)   Smlouva o provedení reklamy
  • 4)   Rozpočtové opatření
  • 5)   Diskuse
  • 6)   Závěr

Pozvánka – formát PDF >

Zastupitelstvo obce >